ผลไม้สำหรับคนเป็นเบาหวาน ทานยังไงให้นำ้ตาลไม่ขึ้น

5 พฤศจิกายน 2021/ทีมนักโภชนาการ healthy and me